ROMANUL POSTBELIC, REALIST MOROMETII / Marin Preda

ROMANUL POSTBELIC, REALIST MOROMETII / Marin Preda I.Încadrarea autorului în context: Marin Preda, important romancier posbelic, se impune în literatură ca o adevarată conştiinţă, ca un autor care a rezistat în epoca ameninţată de cenzura comunistă, prin romanele sale (Risipitorii, Delirul, Moromeţii, Cel mai iubit dintre pământeni), care certifică rezistenţa prin cultură a autorului lor….